Supervize

Co je supervize?

Supervize je užitečný a potřebný nástroj k udržení stability i rozvoji profesionality lidí, kteří se ve svém pracovním nasazení dostávají do složitějších situací či vztahů. Díky supervizi je možné se v těchto situacích vyznat, nahlédnout možná řešení a v neposlední řadě zabránit negativním dopadům nadměrného pracovního zatížení (např. syndromu vyhoření). Supervizor je v tomto procesu průvodcem, inspirátorem objevování jiných vhledů na situaci a garantem bezpečného prostoru pro reflexi.

Jak funguje supervize?

V procesu vedeném supervizorem je supervizant tím, kdo nahlíží na předmět zájmu (problematickou situaci, vztahy, organizaci) nově, rozkrývá jeho podstatu, reflektuje příčiny i dopady činností a objevuje některé zákonitosti. Díky tomu pak získává detailnější a hlubší porozumění dané problematice – a může tak najít cesty k dalšímu postupu, cestu z obtížné situace. Ve svém důsledku pak je pak supervize prospěšná i klientům supervidovaného (pacientům, žákům, spolupracovníkům apod.).

Proč supervize pomáhá?

Na základě toho, že supervize probíhá v bezpečném prostoru (vytvářeném a zajišťovaném supervizorem), je velice prospěšný jak nový náhled problému z jiného úhlu, tak reflexe prožívaných situací a vztahů, jejich uchopení či porozumění hlubším souvislostem. Při pravidelném setkávání pak lze získat uvolnění, nabýt opět tvořivosti a vitality, obnovit uspokojení ze své práce.

Kdo je supervizor?

Supervizor má odpovídající (vysokoškolské) vzdělání, dlouholetou praxi v oboru, absolvoval výcvikový program v supervizi v souladu s kritérii Evropské asociace supervizorů a koučů EASC, případně má akreditací ČIS, ČMISK či dalších organizací, splňující tyto podmínky.

Pro koho je supervize vhodná?

Supervize je vhodná vlastně pro kohokoliv, kdo se chce orientovat ve svém světě – nejčastěji se doporučuje pracovníkům v pomáhajících profesích – učitelských, zdravotnických, v sociálních službách, v terapeutických zaměstnání i v řídicích funkcích.

Co nabízíme:

🟠 Individuální supervizi – pro jednotlivce, na základě konkrétního supervizního kontraktu. Může jít o případovou, rozvojovou, edukační (a další) typy supervize.
🟠 Skupinovou supervizi – pro skupinu jednotlivců z různých pracovišť (nejčastěji příbuzných oborů), sdílejících podobná úskalí, schémata či pracovní problémy.
🟠 Týmovou supervizi – je určena pro pracovní týmy, pro řešení pracovních vztahů, facilitaci (usnadnění) vzájemné komunikace, rozvoj a posílení efektivity týmu a další témata.