Muzikoterapie

„Hudba tu byla dávno před námi…“

Co je muzikoterapie a v čem může pomoci:

Muzikoterapie patří mezi expresivní terapie, někdy též nazývané umělecké nebo kreativní, které využívají umění a tvoření jako terapeutické prostředky. Muzikoterapie vychází z poznatku, že zvuk přímo ovlivňuje naši psychiku i tělo a má proto velmi silný léčivý potenciál. Hudba nám umožňuje prožívat věci hlouběji, než když o nich jen mluvíme, pomáhá odplavit silné emoce, snížit stres, zlepšit koncentraci, načerpat novou energii atd. Cíle terapie vždy vycházejí z individuálních potřeb klienta a mohou být velmi různé. Hudba je tu něco jako dopravní prostředek na cestě životem, který nám může pomoci dostat se tam, kam potřebujeme, nebo se aspoň přiblížit. Muzikoterapie je proto vhodná pro každého, kdo vnímá, že na něj hudba pozitivně působí, nebo to chce teprve prozkoumat, není třeba mít hudební dovednosti a vzdělání.

Co nabízíme:

Individuální muzikoterapie – může být zaměřena na řešení konkrétního problému, osobní rozvoj nebo i jako forma relaxace a péče o sebe
Práce se skupinou – podle velikosti a zaměření skupiny pracujeme ve dvojici s kolegyní
Podpůrná muzikoterapie pro děti s handicapem a jejich rodiny – dle potřeby kombinuji s prvky speciálně pedagogické podpory, rámec je terapeutický, ne výukový, zaměřuji se na sebeuvědomění dítěte, psychické uvolnění a nedirektivní podporu vývoje
Individuální muzikoterapie s využitím rezonanční kolébky (v centru od ledna 2018)
workshopy a vzdělávání zaměřené na práci s hudbou a tělem

Jak pracujeme:

Základem mé práce je respektující partnerský přístup. Konkrétní podoba muzikoterapie se odvíjí od potřeb a cílů klienta. Pracuji s reprodukovanou i živou hudbou a snadno ovladatelnými hudebními nástroji, využívám různé techniky práce s tělem, dechem a hlasem. Při muzikoterapii samozřejmě také mluvíme, na začátku setkání domlouváme cíle a formu spolupráce a průběžně integrujeme do slov a myšlenek prožitky klienta spojené s působením hudby. Zvědomění prožitků je důležitou součástí terapie. Délka setkání je 60min, u dětí dle možností, obvykle 30-45min. přímé práce a následně reflexe s rodičem. Pracuji v souladu s etickým kodexem CZMTA a EMTC a využívám pravidelnou supervizi.

Více o muzikoterapii:

Pozitivní vliv hudby na člověka je známý snad od počátku lidstva. Už v Bibli se píše, jak David hrou na harfu tišil trudomyslnost krále Saula. S trochou nadsázky už toto můžeme považovat za jakousi prvotní muzikoterapii, protože se zde objevují důležité principy, které k terapeutické práci patří. Je tu kontrakt – dohoda, Davidova péče byla vyžádaná, je tu jasný cíl a hudba je prostředkem k jeho dosažení. Toto jsou důležité věci, které muzikoterapii definují a odlišují od ostatních hudebních aktivit, které mohou být samozřejmě také prospěšné. V současnosti existuje u nás i ve světě mnoho muzikoterapeutických škol, metod a přístupů, které se někdy doplňují, někdy však také vzájemně popírají, stejně jako u jiných léčebných přístupů. Základem všech je využití zvuku a hudby jako terapeutických prostředků, které nám pomáhají mnohdy lépe než slova a myšlenky dostat se k sobě, protože přímo působí na naše emoce a tělo, otevírají tak naše nitro, probouzejí hluboké zkušenosti a vzpomínky, aktivují naše vnitřní zdroje a životní energii. Zvuk (hlas) spolu s dotykem a pohybem jsou základními kanály, skrze něž vnímáme sami sebe a jsme v kontaktu se světem již od početí. Zvuk působí na hlubší struktury mozku než mluvené slovo, proto je muzikoterapie vhodná i pro lidi, kteří z nějakého důvodu nerozumí verbální komunikaci. Muzikoterapie se u nás uplatňuje nejvíce v oblasti sociálních služeb. Je využívaná i ve zdravotnictví, ale dosud bohužel ne tolik, jako jinde ve světě, protože stejně jako většina expresivních terapií není u nás zatím ukotvena jako profese, přesto, že se reálně využívá již mnoho desetiletí. Muzikoterapeutická asociace ČR se ve spolupráci s dalšími organizacemi snaží o zákonné ukotvení profesních standardů v souladu se standardy obvyklými v jiných evropských zemích a podporuje integrativní a multidisciplinární přístup v oboru.

ceník:

individuální práce / 500kč
při využití rezonanční kolébky / 600kč
pro rodiny dětí s handicapem / 400kč