Zuzana Ouředníčková

muzikoterapie 🟠 psychoterapie a poradenství

Mám ráda pestrost života, která dohromady tvoří harmonii. Profesně se také zabývám více věcmi, které mi společně dávají smysl. V našem centru nabízím muzikoterapii a aktivity zaměřené na práci s tělem a hudbou. Nabízím také poradenství v náročných životních situacích, psychoterapii a vzdělávací akce. Vystudovala jsem speciální pedagogiku se zaměřením na muzikoterapii a 15 let v oboru působím, jsem garantovanou členkou Muzikoterapeutické asociace ČR. Dlouhodobě také pracuji v oblasti krizové intervence a aktuálně jsem v psychoterapeutickém výcviku v metodě biosyntéza. Jako speciální pedagožka jsem se mnoho let věnovala dětem s kombinovaným postižením a autismem. Práce s nimi mě stále velmi obohacuje, protože se dotýká samé podstaty našeho života. Díky nim jsem v praxi poznala, že skrze zvuk (vibraci), dotyk a pohyb může prožívat sám sebe a být v kontaktu s okolím skutečně každý. Všímala jsem si, jak samozřejmě se děti bez ohledu na hloubku handicapu skrz zvuk a hudbu propojují se svým tělem, dechem a emocemi a jak naopak nám dospělým mnohdy myšlenky a slova brání dostat se ke skutečným zdrojům naší životní energie. Tuto zkušenost nyní stále více zúročuji v práci s tzv. zdravou populací. Lidé v náročných situacích často automaticky hledají oporu a pomoc kolem sebe, aniž by si byli vědomi svých vlastních vnitřních zdrojů a možností. Ráda podporuji klienty v jejich objevování a posilování právě prostřednictvím práce se zvukem a tělem. Hudba je pro mě nejen pracovním nástrojem, ale hlavně životní vášní. Zazpívat si s přáteli nebo jít na koncert pana Mišíka považuji za jednu z nejlepších „terapií“. Mám ráda pohyb v přírodě, jízdu na kole, na lodi a někdy ráda jen tak sedím a nedělám nic. Za nejdůležitější věc v životě považuji umět se ze života radovat.

Vzdělání a osobní rozvoj:

 • Speciální pedagogika: obor Speciální pedagogika, 1996 – 2002 PedF UK, SZZ z muzikoterapie
 • Bazální stimulace l. a ll. včetně následné supervize, K. Frýdlové (Institut bazální stimulace ČR)
 • Možnosti využití alternativních forem výuky při práci se žáky s více vadami (IPPP, Nový Jičín)
 • Možnosti a techniky stimulace pohybového vývoje a vývoje orálních funkcí, handling a polohování žáků s kombinovaným postižením (IPPP, Nový Jičín)
 • Autismus l. a ll. a kazuistické semináře APLA
 • Práce s dětmi s ADHD v předškolním věku (Institut pro terapii hyperaktivity a poruch pozornosti)
 • techniky míčkování paní Jebavé
 • Individuální plánování zaměřené na člověka (Quip)
 • Totální komunikace (Quip), Zvládání rizikových situací (Quip)
 • odborné konference Vzácná onemocnění mozku aj.
 • kurzy první pomoci (pravidelně obnovuji, např. u PZS)

Muzikoterapie a hudební aktivity:

 • Edukační muzikoterapie, 2009 – 2011 PedF UK
 • M. Gerlichová – metoda IKAPUS 1
 • T. Procházka – Vhledový kurz MT
 • Z. Vilímek – Hra na didgeridoo
 • J. Zeleiová (SK) – Muzikoterapia l. a ll.
 • M. Lipský a J. Pazour – Klavírní improvizace v muzikoterapii
 • kurzy Hudební výchova 3. tisíciletí
 • konference expresivních terapií Space for Art therapies
 • hodiny zpěvu a práce s hlasem u M. Šťastné
 • intuitivní tanec a improvizace u Z. Pavlištové
 • taneční improvizace u K. Šorejsové

Krizová intervence, psychoterapie:

 • Výcvik v telefonické krizové intervenci (Diakonie ČCE)
 • Internetové poradenství (Modrá linka)
 • Intervizní výcvik (Rafae)
 • dvouletá sebezkušenostní skupina v gestalt terapii (IVGT Praha)
 • Stres management (M. Petr)
 • workshop PBSP a další workshopy zaměřené na práci s tělem a seberozvoj (Y. Lucká, L. Kobrle, M. Kramvik)
 • Psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze (ČIB) – probíhá

Profesní zkušenosti:

 • asistentka a učitelka MŠ a ZvŠ, ZŠ Jaroslava Ježka, 2002 – 2003
 • muzikoterapeutická skupina dospělých s tělesným a mentálním postižením, Dílna Eliአ2004 – 2007
 • učitelka SŠ, SŠ sociální péče Kobylisy 2004 – 2007
 • konzultantka krizové linky, 2004 – 2009, 2015 dosud
 • speciální pedagožka a muzikoterapeutka, Středisko DAR DC Paprsek, 2004 – 2013, externě dosud
 • koordinátorka týmu pracovníků v sociálních službách, Středisko Dar DC Paprsek, 2009 -2012
 • metodička a intervizorka projektu Muzikoterapie v dětském centru Ostrůvek Olomouc, 2014 – dosud
 • vlastní muzikoterapeutická praxe: spolupráce např. S JÚŠ Praha, středisky rané péče, vzdělávání pro pracovníky v pomáhajících profesích a veřejnost
 • spoluzakladatelka Institutu integrativní muzikoterapie (2016)
 • dobrovolník sdružení Letní Dům (1999 – 2010) – práce s dětmi s DD
 • dobrovolník spolku Rozrazil (1999 – dosud) – tábory a komunitní akce pro lidi s postižením i bez

Kontakty:
telefon: 732 336 866
e-mail: zuzasek@gmail.com