Markéta Gerlichová

supervize ve zdravotnictví, školství a sociální oblasti 🟠 muzikoterapie

Ráda zpívám, miluji přírodu, harmonii a soulad. Pocházím z muzikální rodiny, hudba se prolíná celým mým životem, muzikoterapie je mou profesní náplní a tématem. Hudba hraje v životě lidí a lidstva důležitou roli od pradávna. Bez ní by byl život velmi smutný a chudý. Umíme si představit, že by například na svatbě nehrála žádná muzika? Nebo že bychom si nezpívali při letním posezení u ohně, nevnímali chvění při víření bubnů, chuť tleskat do rytmu při radostné a rytmické písni?

Všichni kráčíme po své vlastní, jedinečné cestě života. Jsou úseky, které jsou schůdnější, příjemnější, a úseky obtížnější či velmi namáhavé. Po některých částech cesty je lepší jít sám, na některých je mnohem smysluplnější jít ve dvojici či v doprovodu skupiny. Jsou místa, kdy je třeba pomoci kráčet druhému, a jiná, kdy potřebujeme podepřít my sami. Muzikoterapie může být pomocníkem na této pouti, průvodcem při zastavení či místem k načerpání sil, zdrojem poznání či širšího náhledu na situaci. Skrze muzikoterapii můžeme zlepšit svůj zdravotní stav i zvýšit kvalitu života, který žijeme.

Mou původní profesí je fyzioterapie, postupně jsem vystudovala ještě speciální pedagogiku (PedF UK v Praze), muzikoterapii (škola Musica Humana pod vedením Josefa Krčka na Škole svobodných umění v Dornachu / Švýcarsko) a postgraduálně studium supervize (FHS UK v Praze). Jsem zakládajícím členem České muzikoterapeutické asociace (CZMTA), pracuji v její Radě a působím jako delegát za Českou republiku v Evropské konfederaci muzikoterapie (EMTC).

Přes dvacet let pracuji s pacienty po získaném poranění mozku na Klinice rehabilitačního lékařství VFN a 1 LF. UK v Praze, kde také učím studenty medicíny, fyzioterapie a ergoterapie. Vedle neurorehabilitační klinické praxe se v rámci soukromých aktivit věnuji supervizi (jednotlivců, skupin i týmů) a muzikoterapii (v oblasti psychosomatiky, rodinné terapie, kognitivního i pohybového tréninku, cvičení dechu a hlasu, problematiky osob se speciálními potřebami i osobnostního rozvoje). U vydavatelství Grada mi vyšla v roce 2014 kniha „Muzikoterapie v praxi. Příběhy muzikoterapeutických cest“, v roce 2017 jsem vydala vlastním nákladem druhou knihu „Hudba léčí“.

Všichni víme, že lidský život je pomíjivý – každý v čase jemu určeném může napomoci tomu, aby svůj čas dobře prožil a aby tento svět byl lepším místem k žití. Hledejme svoji vlastní cestu a nebojme se kráčet za doprovodu hudby. Pojďme s tímto světem vytvářet společnou harmonii!

www.mg-muzikoterapie.cz