Růstová skupina pro rodiče (včetně těch nastávajících) „Dolej olej“

  • Ucelený program 8 setkání (první setkání orientační, závazné přihlášení do programu až na druhém setkání)
  • Setkávání 2-6ti rodičů a 2 terapeutů (muž a žena), skupina je uzavřená (potkávat se budete stále se stejnými lidmi)
  • Cílem je pátrání po zdrojích energie pro zvládání náročných situací souvisejících s rodičovstvím (po tom, čeho si na sobě vážíte, co je Vám drahé, co byste rádi předávali svým dětem) a hledání nových úhlů pohledu na situaci
  • Podpora pro případ nejistot, strachů, či obtíží souvisejících s rodičovskou rolí („Dolej olej“ je volný překlad čínského idiomu, který se používá jako přání druhému člověku ve smyslu „ať se ti podaří v sobě najít sílu / dobít energii.. „)
  • Terapeutické centrum U sebe (Brandýská 133/33)
  • 1*za 14 dní, 120min, 8*400kč (před prvním setkáním 400kč a před následujícím 2800kč)

 

Přihlašování na tel: 739 436 615/ mailu: papouk22@gmail.com