Lenka Komendová

Důležitost práce s tělem jsem si začala uvědomovat při mé několikaleté praxi s dětmi s kombinovaným postižením, se kterými pracuji jako speciální pedagog a muzikoterapeut. Práce s dětmi s tímto typem postižením mě učila také vnímat individuální potřeby druhých, hledat různé způsoby jejich naplnění a pomáhala mi rozvíjet dovednost spatřovat pokroky tam, kde jsem je dohlédnout neuměla.

Ve své praxi s dětmi velmi často využívám Konceptu bazální stimulace, který napomáhá především uvolňovat svalové napětí nebo ho aktivizovat, lépe si uvědomovat vlastní tělesné schéma, podporovat funkci vestibulárního aparátu a v důsledku toho poskytovat mnoho informací o vlastním těle i navozovat pocit pohodlí a bezpečí.

Prvky tohoto konceptu využívám také při masážích, jejichž nabídka je hlavní náplní mé současné soukromé masérské praxe. Postupně jsem přicházela na to, jak moc se ukládá stres a každodenní starosti do našeho těla a postupně tak tělo ztrácí na své pružnosti a vyrovnanosti. A také to, že dopřát svému tělu uvolnění, relaxaci a dobré psychické rozpoložení je společně s dobrou stravou to nejlepší, co mu můžeme dát.

A co říct ještě ke mně jako takové? Mimo již zmíněné, tedy mou práci, mám ráda vycházky do přírody, inspirativní lidi, ale také čas sama pro sebe. Hodně času věnuji sebezkušenostním workshopům a seminářům, díky kterým poznávám stále hlubší vrstvy sebe sama, které jako dílky puzzle vytvářejí obraz mého vlastního Já a jeho fungování. Ráda si rekreačně zasportuji a miluji čokoládu a také dobré jídlo. 🙂

Vzdělání:

 • 2016 – Rekvalifikační studium Sportovní a rekondiční masérství – EduSpa College, Praha
 • 2010 – 2012 – Magisterské studium obor Speciální pedagogika – Pedagogická fakulta UK Praha
 • 2009 – 2011 – Specializační studium Edukační muzikoterapie – Pedagogická fakulta UK Praha

Zkušenosti:

 • od r. 2012 – speciální pedagog a muzikoterapeut v ZŠ Zahrádka pro žáky s kombinovaným postižením
 • od r. 2012 – jeden z vedoucích pracovníků v organizaci Duha Jasmín (volnočasové aktivity pro děti s problémy se zapojením do kolektivu – především děti s ADHD)
 • 2013 – 2015 – speciální pedagog v soukromé psychologické ambulanci PhDr. Jiřího Lose na Bulovce – speciálně pedagogická diagnostika a následná péče u dětí v předškolním a školním věku
 • 2008 – 2009 – osobní asistent osob s tělesným postižením – Asistence o.s.

Členka Muzikoterapeutické asociace ČR

Kurzy a semináře:

 • 2017 – Čínská masáž Tuina, zdravá záda
 • 2016 – Medová masáž
 • 2016 – Zdravotník zotavovacích akcí – LifeSupport
 • od r. 2013– Sebezkušenostní a seberozvojové programy Mgr. Pavly Holubové a Mgr. Evy Korbelové
 • 2015 – Naslouchat dětem – NaMaJa, o.p.s.
 • 2015 – Tvorba strukturovaných hodin v konceptu Snoezelen, Asociace konceptu Snoezelen ČR
 • 2014 – Snoezelen v teorii a praxi – Asociace konceptu Snoezelen ČR
 • 2013 – Bazální stimulace – Institut Bazální stimulace,s.r.o
 • 2012 – Práce s časovou osou – Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, o.p.s

Kontakty:
telefon: 603 945 391
e-mail: l.krapkova@seznam.cz