Kateřina Papoušková

Nabízím individuální, či rodinnou psychoterapii. Jsem v terapeutickém výcviku Umění terapie a pracuji pod supervizí.

Využívám prvky systemické terapie. Líbí se mi na ní vlídný přístup, hledání „toho co funguje“, orientace na řešení (tedy ne na problém) a respektování potřeb a přání klienta – klient je vnímán jako expert na svůj život. Já v roli terapeuta mám roli průvodce, který upozorňuje na to, co se daří, co funguje a čeho je třeba dělat více a naopak pomáhá hledat možnosti co dělat jinak, místo toho, co nefunguje.

Vzdělání:

 • od roku 2015 – psychoterapeutický výcvik v systemické terapii Umění terapie
 • 2010-2017 – psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (DP „Podpora dětí s problémy v chování skrze práci s jejich rodinou“)
 • 2004-2009 – 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha (nedokončené studium)

Zkušenosti:

 • od roku 2017 – terapeut v Centru pro rodinu Drop In
 • od roku 2014 – pedagog v lesní školce Na Dvorečku (Jeden Strom, z.ú.)
 • 2009-2017 – jeden z vedoucích v organizaci Duha Jasmín (vedení volnočasových aktivit v podobě pravidelných „klubů“-nácvik sociálních dovedností, víkendových výjezdů a táborů pro děti s problémy se zapojením do kolektivu vrstevníků – především děti s ADHD)
 • 2012-2013 – osobní asistence dětem s opožděným vývojem řeči v o.s. Jeden strom
 • 2012-2014 – lektor primární prevence (KPPP Praha)
 • 2009-2011 – psycholog a výchovný poradce na ZŠ Strossmayerovo náměstí (pod supervizí pracovníka PPP)
 • 2007-2009 – lektorka anglického jazyka v jazykové škole Lamea
 • 2004-2006 – dobrovolník v Motole (práce s jednotlivci-dětmi hospitalizovanými na odd. neurologie)
 • průběžně brigádně – asistent veterináře

Zájmy: sport, hudba, tanec, příroda, hraní si:)… a v poslední době moje psice Berry

Kontakty:
telefon: 739 436 615
e-mail: papouk22@gmail.com