adhd

Srdečně Vás zveme na cyklus vzdělávacích a zážitkových akcí, které jsou věnované ucelené podpoře dítěte s ADHD.

Cílem workshopů je nabídnout jednoduché praktické techniky, které mohou rodiče, učitelé i lektoři integrovat do své práce. Důležité pro aktuální podobu workshopu pro nás tedy budou vaše témata a otázky, s nimiž se v kontaktu s dětmi s ADHD potýkáte.

 

Anotace jednotlivých akcí:

Psychologické aspekty výchovy a vzdělávání dětí s ADHD

Během semináře se dozvíte teoretické základy o tom, co je a jaký vliv na život má ADHD pohledem psychologa. Budeme si povídat o tom, jaké jsou potřeby dítěte s ADHD a jakým způsobem je naplnit. Vžijeme se do role dítěte a vyzkoušíme konkrétní techniky, jak ho podpořit. Dostatek prostoru bude také pro Vaše dotazy k této problematice.

Mgr. Kateřina Papoušková je psycholožka, která několik let působila v organizaci Duha Jasmín, kde vedla programy (např. nácviky sociálních dovedností) pro děti (především) s ADHD. Pracovala i jako školní psycholog a výchovný poradce na klasické škole a nyní působí jako průvodce v lesní mateřské školce a jako terapeut v Centru pro rodinu Drop In. Ve všech těchto organizacích vidí život dětí s ADHD z různých úhlů pohledu a snaží se je nabídnout ve svých kursech jako lektor (kursy pro učitele a rodiče).

Využití technik muzikoterapie při práci s dětmi s ADHD

Na workshopu se stručně seznámíte se základním rámcem muzikoterapie jako oboru. Poté se budeme věnovat praktickým technikám a možnostem jejich využití u dětí s ADHD. Budeme pracovat s jednoduchými nástroji, bubny apod. Nejsou třeba žádné hudební dovednosti. Cílem workshopu je nabídnout jednoduché praktické techniky, které mohou např. učitelé integrovat do své práce. Důležité pro aktuální podobu workshopu pro nás tedy budou samozřejmě vaše témata a otázky, s nimiž se v kontaktu s dětmi s ADHD potýkáte. Workshop je vhodný i pro rodiče.

Mgr. Zuzana Ouředníčková je speciální pedagožka a muzikoterapeutka. Zkušenosti s dětmi s ADHD získala ve stacionáři Dar DC Paprsek, kde vedla individuální i skupinové aktivity. Čerpá také ze svého 10letého dobrovolnického působení ve sdružení Letní dům, kde se podílela na realizaci sociálně-terapeutických programů pro děti z dětských domovů.

Využití artefiletiky a arteterapie při práci s dětmi s ADHD

Seminář bude mít dvě části: teoretickou a praktickou. Na začátku setkání se dozvíte základní informace o ADHD a představím vám, co je to artefiletika a arteterapie. Dozvíte se konkrétní artetechniky pro děti a vyzkoušíme si je na vlastní kůži. Na závěr semináře si řekneme, jak lze artetechniky využivat s dětmi dlouhodobě.

Mgr. Eva Veselská je lektorkou arteterapie a artefiletiky s dětmi i dospělými. Působila mimo jiné v domovech pro seniory a v arteterapeutických ateliérech pro duševně nemocné. Zkušenosti s dětmi s ADHD má především z organizací Duha Jasmín a Cestou necestou. S dětmi pracovala též na své stáži v Zambii. V diplomové práci se zabývala právě využitím arteterapie a artefiletiky u dětí s ADHD.

Relaxační techniky a práce s tělem u dětí s ADHD

Uvolnění a relaxace bývá obvykle pro děti s ADHD náročný úkolem. Jak s dítětem relaxovat, aby ho to bavilo? V rámci workshopu si ukážeme relaxační techniky, které se v praxi s dětmi s ADHD osvědčily. Dále si představíme si jednoduché masáže přes oblečení, které můžeme využít jak s jednotlivcem, tak s třídním kolektivem. Ukážeme si práci s hmatovým chodníčkem, zátěžovou dekou a zažijeme jednoduché techniky stimulující vnímání vlastního těla.

Mgr. Lenka Komendová (Křapková) je speciální pedagožka, muzikoterapeutka a masérka. S dětmi s ADHD pracuje již šestým rokem v organizaci Duha Jasmín a setkávala se s nimi také v běžné ZŠ a soukromé ordinaci klinického psychologa, kde pracovala jako spec.pedagožka. Je spoluautorem řady pracovních sešitů Kuliferda – Pracujeme s předškolákem s ADHD a aktivně se účastnila několika konferencí věnované problematice ADHD.

Napsat komentář